top of page

Vår historie 1955-1970

På generalforsamlingen 1954 fremsatte formannen, Arthur Dale, forslag om igangsettelse av et jubileumslotteri til 60-års jubileet. Dete ble godkjent og 22. januar 1955 ble de første loddbøker utdelt. Salget gikk tregt i begynnelsen, men etter mye kjeft og dikkedarier av formannen ble det bestemt at hele Laksevåg skulle gjennomtråles med musikk og loddsalg. Aksjonen ble startet 29. april, og siden gikk det slag i slag nesten hver kveld. 27. mai kunne vi melde utsolgt så den oppsatte trekningsdato, 31. mai, kunne overholdes. Lotteriet ble en stor suksess og innbrakte den slunkne kasse den nette sum av kr. 7.000.-.

Styret har all ære av arrangementet, men først og fremst må nevnes Arthur Dale for hans utrettelige og iherdige arbeid for gjennomførelsen av lotteriet.

Neste store oppgave var 60-års jubileumskonserten som ble avholdt 13. november i Konsertpaleet i Bergen. Tilslutningen fra publikum var ikke så stort som ventet, men musikalsk ble det en suksess som foreningen aldri har opplevd før.

I første avdeling spilte vi "Kroningsmarsj" av Joh. Svendsen, "Fra Watermusikk suite" av Georg F. Händel, "Menuett i ess-dur" av Mozart, "Raymond Ouverture" av Ambroise Thomas. Dirigent var Per Håland.

Annen avdeling var mer underholdningspreget lettere musikk: "Teddybjørnens landtur" av John W. Bratton, "Intermesso fra L'arlesienne suite nr. II" av Georg Bizet. Gjestedir.: M. Nyheim. "You and I", duett for cornett og basun av E. Sutton, "Militærmarsj nr. I" av Schubert, "Spansk Gipsy dans" av P. Marquina, "Alte Kameraden" marsj av G. Teike. Dir.: Per Håland. 

Mellom 1. og 2. avdeling sang Mannskoret "Ran" og Laksevåg Skolemusikkorps hadde en meget god fremførelse av Bisselink's "Fieral Ouverture".

Eilif Armand som åpnet med en selvlaget prolog, underholdt i pausene med noen morsomme stubber. Vår dirigent, Per Håland, gjorde et kjempearbeid og fortjente full honør for sitt arbeid. Festen ble avholdt på "Kafeteria" i Industribygget i Bergen, hvor også skuespiller J. Holst Jensen var med.

Styret i jubileumsåret var følgende: Formann Arthur Dale, nestformann Bjarne Håland, sekretær Anders Eriksen, kasserer Gunnar Andreassen og materialforvalter Oscar Dale.

Etter festen kom den grå hverdag, og atter viste det seg at en stor innsats som denne ofte blir fulgt av en slappere periode.

I årene fremover er det lite oppmuntrende å skrive om. Flere av de gamle stabile medlemmene sluttet og det viste seg, tross iherdige forsøk at, det var svært vanskelig å få stabile medlemmer. Selv vår iherdige og trofaste dirigent gjennom 10 år, Per Håland, måtte i denne tiden forlate foreningen, da han flyttet til Stord.

Dirigentspørsmålet løste seg likevel på beste måte, da Monrad Nyheim var villig til å overta igjen. Men dermed var ikke alle problemene løst. Øvelsene ble på grunn av dårlig fremmøte og interesse fra en del av medlemmenes side, ofte mangelfulle og lite effektive. Et resultat av dette var at foreningen ikke fant å kunne spille i prosesjonen 1. mai 1960.

Men heldigvis ble der såpass reaksjon blant medlemmene etter dette, at foreningen kunne spille til 17. mai med relativ bra besetning.

I 1961 skjedde det gledelige i Laksevåg Musikkforening at de første kvinnelige medlemmene var et faktum. Dette var et resultat av en iherdig verving blant framhalds og realskoleelever. I denne forbindelse må nevnes at Sigurd Dale og Bjørn Berg gjorde et ypperlig arbeid ved opplæring av disse.

Når nå foreningen var blitt såpass og de gamle uniformene hadde gjort sin nytte, måtte der anskaffes nye uniformer. Dette var et tiltak som måtte gjennomføres, og våren 1962 kunne foreningen vise seg i sitt nye antrekk.

Økonomien har alltid vært et ømt punkt for foreningen, men et lysglimt var det da vi fra 1963 oppnådde en fast årlig bevilgning fra Laksevåg kommune. Fra 1970 gikk dette inn som fast post på kommunens budsjett.

I 1965 kunne LMF feire sitt 70 års jubileum. Dette ble markert med en konsert i Holen skoles gymnastikksal og med påfølgende fest i Bergens Arbeidslederforenings lokaler. På denne tid hadde Laksevåg fått et nytt ypperlig konsertlokale i aulaen i Laksevåg gymnas. LMF tok da i 1966 initiativet til avholdelse av en julematiné. Dette ble et så vellykket arrangement at det senere er blitt en årlig begivenhet ved samarbeid mellom korpsene i Laksevåg. Etter å ha benyttet gymnastikksalen på gamle Damsgård skole i 70 år til øvelsene, kunne LMF den 6. desember 1966 glede seg ved å komme i nye omgivelser, da foreningen tok gymnastikksalen på nye Damsgård skole i bruk. Det var en avgjort overgang til det bedre.

Under Monrad Nyheims ledelse gikk det nå jevnt fremover med foreningens musikalske ytelser og foreningen hadde nå også å arbeide mot; nemlig en musikkonkurranse hvor det var påmeldt korps fra hele Hordaland. LMF plasserte seg her blant de beste i sin klasse.

LMF var også med på å sette preg på feiringen av Laksevåg kommunes 50-års jubileum i uken 16. til 23. juni 1967.

Monrad Nyheim som i flere år hadde ytret ønske om å få avløsning, kunne høsten 1969 trekke seg tilbake etter 25 års virke i foreningen, da et av foreningens medlemmer, Åge Nesbø, ble forespurt og takket ja til å overta taktstokken.

Jubileumssesongen startet opp med en helt ny giv. En komité hadde gjennom hele sommeren arbeidet med å planlegge kommende sesong. Spesielt hadde komitéen satt seg som mål, å øke foreningens medlemstall. LMF hadde de siste årene slitt med et lavt antall faste medlemmer, og man var innstilt på å satse my for å få rettet på dette.

En intens vervingskampanje frem mot sesongstart gav gode resultater, og på den første øvelsen høsten 1970 var der fremmøtt hele 43 musikanter. Problemet med instrumenter meldte seg straks. Men takket være en strålende innsats fra en del av foreningens medlemmer, kunne LMF gå til anskaffelse av instrumenter for ca. 12.000,- kroner uten å sette seg i gjeld.

I løpet av sesongen ble medlemstallet redusert en del, slik at foreningen like før 75-års jubileet talte 35 medlemmer.

Jubileumssesongen ble ellers preget av en viss fremgang på alle område sammenlignet med de foregående sesonger. Medlemsøkningen har allerede vært nevnt, og må nok sies å være hovedårsaken til at foreningen i denne sesongen også har hatt en tydelig musikalsk fremgang.

Jubileumsarrangementene ble lagt til dagene 9. og 12. juni med henholdsvis konsert og fest. Konserten ble avholdt i aulaen på Laksevåg gymnas, mens jubileumsfesten var lagt til Ekko's selskapslokaler på Nesttun.

Oppkjøringen til jubileumskonserten var både og. Det ble igangsatt øvelser 2 ganger i uken; tirsdager og fredager, hvor den ene av dagene enkelte ganger ble brukt til gruppeøvelser. Monrad Nyheim som hadde vikariert for Aage Nesbø ved et par anledninger, ble på dette tidspunktet også benyttet på gruppeøvelsene, slik at han og Nesbø kunne fordele på oppgavene. Tross dårlig fremmøte på øvelsene bedret det musikalske seg jo nærmere en kom konserten.

Jubileumskonserten gikk stort sett meget bra. Foran en ganske velfylt aula avviklet LMF en meget vellykket konsert. Som gjester var invitert Laksevåg Mannskor som, til tross for en del sykdomsforfall, gjorde en meget god figur. Foreningens konsertprogram var for det meste av den populære og underholdende karakter, noe som viste seg å slå godt an hos publikum. En litt nervøs og amper stemning gjorde at ikke alt kom til sin rett.

Til denne jubileumskonserten hadde foreningens dirigent Aage Nesbø komponert en jubileumsfanfare, og denne fanfaren - spilt av 7 av foreningens musikanter - åpnet konserten.

Jubileumsfesten ble også vellykket. Rundt 60 stykker deltok, og blant disse kunne man finne Laksevåg kommunes ordfører med frue, representanter fra både NMF og HML, samt selvfølgelig eldre musikanter. Som hovedtaler på festen var LMF's mangeårige dirigent og venn Monrad Nyheim, som viste at han kunne langt mer enn å dirigere. 
 

bottom of page