top of page

Vår historie 1980-1990

Vårsesongen 1980 fortsatte i samme sporet som året før. 27.april deltok LMF på en konsert sammen med Nybø Skoles Musikkorps på Lyderhorn Skole. I tillegg til de faste oppdragene 1 og 17.mai, Laksevåg-stevnet og buekorpsspillingen, deltok vi også ved to parkkonserter. Deretter var det igjen å bygge bål og arrangere St.Hans på Laksevåg.

Etter lang tids arbeide for nye øvingslokaler ble det denne våren klart at LMF kunne få flytte inn i 3. etg. på gamle Damsgård Skole, nede i Laksevåg. Bergen American School hadde denne skolen som fast tilholdssted, og gjennom skoleseksjonen og direkte kontakt hadde LMF fått løfte om fri leie av lokalene. Imidlertid måtte det en ombygging til, og dette måtte LMF selv stå for. Dette innebar at hele sommeren , høsten og vinteren 1980 ble det hamret og snekret, vegger ble revet og nytt ble satt opp. Jentene så vel som guttene tok sin del av jobben for å få lokalene klare snarest mulig, og tidlig i 1981 kunne endelig foreningen ha øvelse i egne lokaler. At dette ville innebære et fremskritt med store muligheter var ingen tvil om. Bare fremtiden ville vise.

Som et resultat av de siste års labre musikalske "dødvann" i LMF, ga dirigenten, Helge Haukås, tidlig om våren beskjed om at han fra høsten 1980 ønsket å fratre. Han ville være behjelpelig med å skaffe etterfølger, og fra høsten 1980 var LMF's nye dirigent Kari Aamodt.

Sesongen 1980 / 1981 skulle bli en "mellomsesong". Dette tiltross for at LMF denne sesongen skulle avholde sitt 85-års jubileum. En medlemstilgang om våren skapte en viss optimisme, men den slo ikke til. Tradisjonen tro deltok foreningen ved julematineen. 22. mars deltok LMF ved en kirkekonsert i Laksevåg Kirke hvor LMF's blåserkvintett hadde egen avdeling. Videre deltok foreningen i de tradisjonelle arrangementene 1. og 17.mai, samt Laksevåg-stevnet. Ved parkkonserten 16.juni ble foreningen dirigert av den gamle dirigent Helge Haukås, og han var også dirigent ved Laksevåg-stevnet. Noen jubileumskonsert maktet ikke foreningen å arrangere ved dette jubileet, men jubileumsbankett ble det avholdt. Denne ble avholdt den 2. mai i Ingeniørenes hus på Kalfaret. Her fikk Per Arne Netland overrekt hederstegn for sesongen 1980/81. Ved sesongavslutning var det også klart at Kari Aamodt ikke fortsatte som foreningens dirigent, så atter en gang måtte man igang med å finne ny dirigent i løpet av sommeren. Den nye dirigenten tok selv kontakt med LMF. Hans navn var Arnt Johannessen, og han var ansatt i Harmonien som hornist. LMF's erfaring med en tidligere hornist fra Harmonien (Monrad Nyheim) gjorde at Arnt Johannessen ble ønsket velkommen som LMF's nye dirigent.

Slitasjen ved å lage egne øvingslokaler, være aktive i St.Hansfeiringen på Laksevåg, spille for buekorps, 1. og 17.mai, samt deltakelse på Laksevåg-stevnet gjorde at den nye dirigenten fikk jobbe hart med å få foreningen på fote igjen. Til tross for stabilt medlemstall denne sesongen, kom ikke den forventede oppgangen. Konsert i november sammen med Varden Skoles Musikkorps, Julematiné, juletrefestspillinger var høstens musikalske utskeielser.

Om våren var det igjen de faste oppdragene som stod i fokus. Dette medførte at i løpet av våren var det en del medlemmer som varslet at de ville slutte til sommeren. Dette igjen medførte at de neste sesongene var kampen for å overleve igjen satt på dagsorden. For å bøte på problemene med mangel på treblåsere, ble det vedtatt at man til høsten 1982 kunne sette i gang en egen treblåserskole i LMF. Som instruktør ble innleid Tore Erlandsen. Gjennom denne skolen ble det gitt opplæring til 20 musikanter totalt, uten at det hjalp LMF noe vesentlig. Bemanningssituasjonen ble likevel ikke bedre, tvert imot gikk den fremdeles noe ned. Som et paradoks opplevde man nå den situasjon at foreningens økonomi i de første årene på 80-tallet vokste seg sterk. Hovedgrunnen til dette var nok St.Hans arrangementet som man nå hadde fått skikkelig sving på. Det musikalske derimot slet man med. Den siste konsert med Arnt Johannessen som dirigent var 26. februar 1984. Resten av sesongen hadde LMF leiet inn gjestedirigenter, og igjen var det en av de gamle dirigentene som ble tatt kontakt med, Helge Haukås. Under hans instruksjon fant man tilbake til noe av det man kunne, og søndag 8. april ble det avholdt konsert sammen med Kleppe Musikklag. Etter dette påtok Pål Jøsok seg å dirigere sesongen ut.

Årets hederstegn ble for sesongen 1981/82 og i 1982/83 ikke utdelt da styret ikke fant gode nok kandidater. I 1984 ble årets hederstegn tildelt Wenche Wallem.

Pål Jøsok fortsatte som foreningens dirigent utover høsten og vinteren 1984. Tidlig på nyåret 85 ble så Olav T. Kristiansen tilsatt som ny dirigent. Kristiansen kom fra Forsvarets Distriktsmusikkorps Vestlandet, "Divisjonen".

På grunn av uenighet med de andre arrangørene av St.Hans på Laksevåg, trakk LMF seg ut av arrangementet før det startet i 1985. 8 års deltakelse i oppbyggingen av dette arrangementet var over, og nye hovedkilder for inntekt måtte vurderes.

90-års jubileum

Denne våren skulle være starten på foreningens 90-års jubileum. Det ble planlagt fest i august, og konsert 27. oktober. Til denne konserten ble det bestemt at man skulle invitere Damsgård Skoles Musikkorps og Tertnes Skoles Musikkorps.

17. august ble det avholdt jubileumsfest på Hotell Ambassadør. Jubileumskonserten ble avholdt i Grand Selskapslokaler i Bergen. Publikumstilstrømmingen var upåklagelig, salen var fullsatt. Dirigenten Olav Kristiansen sa seg rimelig godt fornøyd med det musikalske utbytte av konserten.

Denne sesongen kom rekrutteringsproblemet igjen for fullt. Selv med 90-95% fremmøte på øvelsene var det ikke mer enn 20 musikanter som møtte frem. Dette skapte problemer for dirigent og forening. Kontakt med skolekorpsene ble tatt for å invitere interesserte musikkanter til å bli med videre som medlemmer i LMF. Dette viste seg å være et tiltak i en lang rekke for å bygge opp bemanningen i foreningen. Imidlertid klarte foreningen å stille bemanning til å spille på de faste oppdragene som Julematineen og juletrefester. Om våren deltok foreningen på en konsert på Damsgård Skole i tillegg til de faste oppdragene.

For å bøte på økonomien ønsket styre denne gangen å forsøke noe nytt. Det ble foreslått å selge juletrær. Entusiasmen var stor, og i løpet av uken 13. - 20. desember 1986, var LMF's juletresalg et faktum. Dessverre stod ikke utbytte i stil med innsatsen, det ble et dundrende underskudd. Det måtte igangsettes et medlemslotteri for å redde økonomien.

Våren 1987 skulle skolekorpset ved Holen skole feire sitt 35-års jubileum. I denne anledning hadde man invitert en del eldre skolekorpsmedlemmer til å delta på jubileumskonserten i et såkalt "All Star Team". Da dette også omfattet musikkanter i LMF var det naturlig at dette skolekorpsjubileet også skapte muligheter for LMF til å rekruttere noen av de eldre musikkantene. Som et resultat begynte flere av disse i LMF, og denne økningen i bemanningen gjorde at LMF igjen var på offensiven og optimismen rådet igjen.

På årsmøtet ble det vedtatt at LMF skulle spille i 17.mai prosesjonen annethvert år, samt de årene foreningen jubilerte. I romjulen, 28. desember, spilte foreningen på nattklubb i Bergen. Anledningen var en såkalt "Bad taste evening", på nattklubben Exodus. Dette var noe medlemmene fant moro, og man ønsket å gjenta dette ved en lignende anledning.

Rosendal Musikkfestival er et gammelt tradisjonsrikt arrangement. LMF deltok her for første gang i juni 1944, og i mai 1988 var det igjen tur til Rosendal. En invitasjon fra Rosendal Musikklag ble diskutert, og medlemmene stemte for at det var på tide med deltakelse igjen. Dette viste seg å være starten på flere år hvor LMF deltok på festivalen.

Denne sesongen var medlemstallet igjen økende, men det var et problem at mangelen på treblåsere vokste, da de fleste av nybegynnerne var messingblåsere. Høsten 1988 deltok LMF på en konsert i Grieghallen, arrangert av Sandviken Messing. Denne konserten ble tatt opp og sendt av Puddefjord Radio.

Etter sesongavslutning våren 1989, med Rosendalstur og deltakelse på Laksevåg-stevnet, sluttet Olav Kristiansen som korpsets dirigent. Det ble arbeidet med å skaffe flere medlemmer og ny dirigent samtidig. Etter en runde blant skolekorpsene både i Fyllingen og Loddefjord, var det stor optimisme blant styrets medlemmer. Signaler om at flere var interessert var mottatt, og dette ble informert den kandidaten til dirigent man hadde funnet frem til; Ragnar Maalen. Ragnar Maalen var en meget godt kjent korpsdirigent og musiker i Bergen. Med ham ved roret regnet styret med at man hadde skutt gullfuglen.

Dessverre viste det seg at, når sesongen 1989/90 startet, kom ikke de tilmeldinger som man hadde regnet som sikker. Dette gjorde også at Ragnar Maalen fikk en annen gruppe å jobbe med enn det som var sakt. Likevel gjorde Maalen sitt ypperste for at LMF skulle komme gjennom sesongen på en god måte. De faste oppdragene om høsten gikk rimelig bra, og jubileumskonserten i Håkonshallen, som var sesongens store mål, foruten faste våroppdrag. Jubileumskonserten ble avholdt 21. april 1990. 30 musikkanter var fremmøtt, og gjorde sitt beste. Noen feilskjær her og der kom det nok, men alt i alt en konsert verdig en 95-åring. Overskuddet av konserten var det vedtatt å gi til Støtteforeningen for kreftsyke barn, og stor var gleden på Haukeland Sykehus, da LMF til feiende musikk kunne overrekke en sjekk pålydende kr. 6.000,- .

Dessverre forlot Ragnar Maalen LMF etter denne ene sesongen, og igjen måtte det arbeides for å få fatt i en ny dirigent.

Bente Refsnes ble tildelt årets hederstegn for sesongen 1989/90.

Dirigentsituasjonen forble uavklart utover høsten, og det ble bestemt at formannen Svein Farsund og dirigenten Arild Johannessen i Varden Skolekorps skulle alternere som dirigenter frem mot julematineen. Denne høsten var det 31 musikkanter på øvelsene, og samarbeidet med Varden Skolekorps fungerte utmerket. Arild Johannessen dirigerte på julematineen. Det ble også bestemt å ta kontakt med musikklaget Janus, for et evt. samarbeide. Samarbeidet skulle dreie seg om felles konserter og felles øvelser i forbindelse med dette. 

bottom of page